Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa

Z najnowszych badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych wynika, że przy wyborze szkoły podstawowej najważniejsze cechy dla rodziców, które powinna posiadać dobra szkoła to:

 • bezpieczeństwo dziecka w szkole - 78%
 • dobrzy i kompetentni nauczyciele - 58%
 • dobra atmosfera panująca w skole - 42%
 • jakość kontaktów dziecka z nauczycielami - 41%
 • wysoki poziom nauczania - 22%

Rok szkolny 2014/2015 będzie poświęcony działaniom szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy - priorytet nr 3 Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zapewnisz większe bezpieczeństwo swoim uczniom

Przedstawiamy propozycję zbudowania oraz wdrożenia unikalnego systemu organizacji profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie fizycznego i emocjonalnego bezpieczeństwa uczniów. Nowe podejście do problemów w szkole opiera się na systemowych rozwiązaniach włączających w proces pomocy nauczycieli i wychowawców. Dlatego proponujemy Państwu Eduterapueticę Strategia Bezpieczeństwa, która jest oparta na koncepcji socjoekologicznego podejścia do zjawiska zaburzeń zachowań.

Nowe podejście do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oparte jest na:

 • organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności
 • profilaktyce i niedopuszczeniu do negatywnych zjawisk i zachowań
 • diagnozie
 • wsparcie procesu terapuetycznego - terapia skoncentrowana jest na deficytach sześciu kompetencji: funkcjonowaniu w grupie społecznej, komunikacji interpersonalnej, empatii, radzeniu sobie z emocjami, samoocenie, samoregulacji

Na każdym z tych etapów zakładamy zaangażowanie nauczycieli, wspieranych przez pedagoga.

Zobacz jak wdrożyć system profilaktyki i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z Eduterapeuticą Strategia Bezpieczeństwa.

Łatwiej poradzisz sobie z problemami wychowawczymi w Twojej szkole

Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa to pierwszy na rynku zbiór kilkuset dokumentów, konspektów i pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej, który kompleksowo wspiera szkołę (dyrektora, nauczycieli, wychowawców i specjalistów)  oraz rodziców w obszarach związanych z bezpieczeństwem oraz problemami rozwojowymi w zakresie psychologicznym i społecznym uczniów w rożnym wieku. Dokumenty ze względu na swoją obszerność oraz łatwość dostępu dla całej kadry pedagogicznej, zostały zamieszczone w programie komputerowym gwarantując wygodę w ich użytkowaniu. Dokumenty można wydrukować i w łatwy sposób  przeszukiwać.

Przygotowaliśmy dla Państwa wsparcie w radzeniu sobie z 4 problemami występującymi powszechnie w szkole.

Moduły Eduterapeutiki Strategia Bezpieczeństwa:

Wyposażysz całą kadrę pedagogiczną w potrzebne materiały

Strategia Bezpieczeństwa to bogactwo materiałów i treści dla całej kadry pedagogicznej oraz jej podopiecznych.

 • Dyrektor uporządkuje dokumentację szkolną z pomocą poradnika opisującego:
  • obowiązujące procedury oraz wskazówki w zakresie dostosowania statutu szkoły do wymagań bezpieczeństwa,
  • procedury prawne opisujące w sposób szczegółowy drogi postępowania szkoły w konkretnych sytuacjach problemowych.
 • Pedagog stanie się liderem szkolnego systemu WDN oraz doradcą nauczycieli, wyposażając ich wiedzę merytoryczną i skuteczne metody radzenia siebie w sytuacjach konfliktowych. Pedagog dzięki temu zyska czas aby zająć się wyłącznie uczniami wymagającymi specjalistycznego wsparcia, korzystając z bogatego zestawu materiałów:
  • poradniki metodyczne podzielone na moduły tematyczne i grupy wiekowe uczniów,
  • materiały do szkolenia nauczycieli,
  • przykładowe ścieżki terapeutyczne,
  • scenariusze zajęć terapeutycznych,
  • diagnoza kompetencji,
  • interaktywny formularz do przygotowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego IPET.
 • Nauczyciel i wychowawca zdobędzie kompetencje do rozpoznawania wśród uczniów symptomów problemów z agresją, nieradzeniem sobie z emocjami lub skłonnościami do uzależnień, korzystając z różnorodnych materiałów:
 • Uczeń
  • materiały informacyjne (plakaty, ulotki,) wskazujące właściwe postępowanie w sytuacjach zagrożenia oraz budujące samoświadomość w tym zakresie,
  • scenariusze zajęć wychowawczych i materiały do ich prowadzenia,
  • plakaty, w każdym module 5 szt. (4 dla uczniów + 1 dla nauczycieli).

   Zobacz przykładowy plakat dla ucznia.
 • Rodzic
  • materiały informacyjne (ulotki) ułatwiające rozpoznanie symptomów zagrożeń i wskazujące sposoby postępowania,
  • 30 szt. ulotek dla rodziców (możliwość wydruku ulotek z programu),
  • plakaty, w każdym module 5 szt. (4 dla uczniów + 1 dla nauczycieli).

   Zobacz przykładowy plakat dla ucznia.

Kompetentni autorzy programu z wiedzą merytoryczną oraz doświadczeniem edukacyjnym 

Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa została przygotowana przez ekspercki zespół autorski pod kierownictwem mgr Małgorzaty Trybuś - pedagoga, terapeuty systemowego, trenera asertywności. Pracuje z dziećmi i młodzieżą od dwudziestu lat. Jest praktykiem, który dzieli się swoim indywidualnym doświadczeniem z pracy wychowawczo-terapeutycznej z nauczycielami i studentami, prowadząc liczne szkolenia, wykłady i seminaria.

Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa uznana została za wyrób medyczny. W związku z powyższym spełnia ona m.in. wymagania Europejskiej Dyrektywy dla wyrowbów Medycznych 93/42/EEC oraz odpowiadającej jej polskiej normy PN-EN ISO 13485:2012.

Przeczytaj więcej informacji na ten temat.