Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa

Z najnowszych badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych wynika, że przy wyborze szkoły najważniejsze cechy dla rodziców, które powinna posiadać dobra szkoła to:

 • bezpieczeństwo dziecka w szkole - 78%
 • dobrzy i kompetentni nauczyciele - 58%
 • dobra atmosfera panująca w skole - 42%
 • jakość kontaktów dziecka z nauczycielami - 41%
 • wysoki poziom nauczania - 22%

Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa to pierwszy na rynku program komputerowy, kompleksowo wspierający szkołę (dyrektora, nauczycieli, wychowawców i specjalistów) oraz rodziców w obszarach związanych z bezpieczeństwem w szkole oraz problemami rozwojowymi w zakresie psychologicznym i społecznym uczniów w różnym wieku.

Kompleksowe wsparcie bezpieczeństwa w szkole

Jednym z trzech źródeł powstawania zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży jest atmosfera panująca w środowisku pozarodzinnym, wktórym dziecko spędza znaczną ilość czasu - głównie jest to szkoła.

Mając to na uwadze, przygotowaliśmy dla Państwa wsparcie w radzeniu sobie z 4 problemami występującymi powszechnych w szkole.

Moduły Eduterapeutiki Strategia Bezpieczeństwa:

Narzędzia dla całej kadry pedagogicznej

 • Dyrektor szkoły uporządkuje dokumentację szkolną z pomocą poradnika opisującego w szczegółowy sposób drogi postępowania szkoły w konkretnych sytuacjach problemowych.
 • Pedagog szkolny stanie się liderem szkolnego systemu WDN oraz doradcą nauczycieli, wyposażając ich w wiedzę merytoryczną i skuteczne metody radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
 • Wychowawcy przeprowadzą badania przesiewowe, pozwalające rozpoznać u uczniów symptomy problemów z agresją, nieradzeniem sobie z emocjami lub skłonnościami do uzależnień.
 • Pedagodzy, psycholodzy oraz nauczyciele terapeuci zyskają czas na zajęcie się wyłącznie trudnymi przypadkami i uczniami wymagającymi specjalistycznego wsparcia, a także bogaty zestaw materiałów do specjalistycznej diagnozy i terapii.

Bogactwo materiałów i treści

Strategia Bezpieczeństwa to różnorodność zasobów dla całej kadry pedagogicznej oraz jej podopiecznych.

 • Dyrektor
  • obowiązujące procedury oraz wskazówki w zakresie dostosowania statutu szkoły do wymagań bezpieczeństwa,
  • procedury prawne opisujące w sposób szczegółowy drogi postępowania szkoły w konkretnych sytuacjach problemowych.
 • Pedagog
  • poradniki metodyczne podzielone na moduły tematyczne i grupy wiekowe uczniów,
  • materiały do szkolenia nauczycieli,
  • przykładowe ścieżki terapeutyczne,
  • scenariusze zajęć terapeutycznych,
  • diagnoza kompetencji,
  • interaktywny formularz do przygotowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego IPET.
 • Nauczyciel
 • Uczeń
  • materiały informacyjne (plakaty, ulotki,) wskazujące właściwe postępowanie w sytuacjach zagrożenia oraz budujące samoświadomość w tym zakresie,
  • scenariusze zajęć wychowawczych i materiały do ich prowadzenia,
  • plakaty, w każdym module 5 szt. (4 dla uczniów + 1 dla nauczycieli).

   Zobacz przykładowy plakat dla ucznia.
 • Rodzic
  • materiały informacyjne (ulotki) ułatwiające rozpoznanie symptomów zagrożeń i wskazujące sposoby postępowania,
  • 30 szt. ulotek dla rodziców (możliwość wydruku ulotek z programu),
  • plakaty, w każdym module 5 szt. (4 dla uczniów + 1 dla nauczycieli).

   Zobacz przykładowy plakat dla ucznia.

Nowe podejście do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Nowe podejście do problemów w szkole opiera się na systemowych rozwiązaniach, włączających w proces pomocy nauczycieli i wychowawców., Dlatego proponujemy Państwu program, który jest oparty na koncepcji socjoekologicznego podejścia do zjawiska zaburzeń zachowania . W tym ujęciu przemoc jest traktowana jako skutek deficytów w jednostce i systemie, na podłożu którego dochodzi do przeformułowania relacji jednostki z otoczeniem społecznym, a praca profilaktyczna powinna koncentrować się na budowaniu atmosfery szkolnej pozbawionej rozwiązań przemocowych oraz wyposażaniu wszystkich osób ze środowiska szkolnego - uczniów, nauczycieli, rodziców - w kompetencje społeczne, pozwalające sprostać temu zadaniu. 1

Nowe podejście do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oparte jest na:

 1. Organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności:
  • prezentacje tematyczne,
  • poradniki dla nauczycieli,
  • procedury prawne w konkretnych sytuacjach problemowych,
  • materiały dla rodziców,
  • interaktywny IPET.
 2. Profilaktyce i niedopuszczaniu negatywnych zjawisk i zachowań:
  • prezentacje tematyczne,
  • poradniki dla nauczycieli,
  • scenariusze zajęć wychowawczych,
  • plakaty dla uczniów,
  • ulotki dla rodziców.
 3. Diagnoza:
  • diagnoza wstępna – badanie przesiewowe,
  • diagnoza kompetencji,
  • interaktywne indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne IPET,
  • scenariusze zajęć socjoterapuetcznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • materiały dla uczniów /karty pracy/.

Wsparcie procesu terapeutycznego:

Proces terapeutyczny uczniów z zaburzeniami zachowania powinien być prowadzony w każdym momencie jego funkcjonowania szkoły a nie tylko sprowadzał się do pracy ze specjalistami poza placówką.

Terapia indywidualna i grupowa realizowana jest na podstawie wyników diagnozy.

Terapia skoncentrowana jest na deficytach sześciu kompetencji:

 • funkcjonowaniu w grupie społecznej,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • empatii,
 • radzeniu sobie z emocjami,
 • samoocenie,
 • samoregulacji.

Na każdym z tych etapów zakładamy zaangażowanie nauczycieli, wspieranych przez pedagoga.

Program został przygotowany przez ekspercki zespoł autorski pod kierownictwem mgr Małgorzaty Trybuś.

Małgorzata Trybuś - pedagog, terapeuta systemowy, coach, trener asertywności. Pracuje z dziećmi i młodzieżą od 1993 roku. Jest praktykiem, który dzieli się swoim indywidualnym doświadczeniem z pracy wychowawczo-terapeutycznej z nauczycielami i studentami, prowadząc liczne szkolenia, wykłady i seminaria.

Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa uznana została za wyrób medyczny. W związku z powyższym spełnia ona m.in. wymagania Europejskiej Dyrektywy dla wyrowbów Medycznych 93/42/EEC oraz odpowiadającej jej polskiej normy PN-EN ISO 13485:2012.

Przeczytaj więcej informacji na ten temat.

1 J. Surzykiewicz. Agresja i przemoc w szkole. Z.Kwieciński, B.Śliwerski [red]. Pedagogika. Tom II. PWN. Warszawa 2003, s. 275