Jesteś dyrektorem szkoły, nauczycielem, terapeutą?

Czy znasz już programy Eduterapeutica?

Wydawnictwo eduintegrator stworzyło produkt dla najbardziej wymagających. W oparciu o wieloletnie doświadczenie swoich specjalistów, przygotowano kompleksowy program dla nauczycieli i terapeutów.

Eduterapeutica to specjalistyczne programy przeznaczone do diagnozy i terapii pedagogicznej oraz logopedycznej dzieci w różnym wieku. To najnowsze oprogramowanie edukacyjne na rynku, oparte na bogatym materiale językowym zasobów PWN, pełne różnorodnych i ciekawych ćwiczeń.

Programy firmy eduintegrator pomagają w realizacji Indywidualizacji procesu nauczania zgodnie z rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczącymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Eduterapeutica - Twoja Multimedialna Pracownia

Eduterapeutica to kompleksowe narzędzie, które z powodzeniem pełni funkcję multimedialnej pracowni.

Taką multimedialną pracownię możesz mieć w swojej szkole. Programy Euterapeutica mogą być wykorzystywane w pracy z grupą: współpracują z e-dziennikiem oraz tablicą multimedialną.

Wybierając program Eduterapeutica:

Programy Eduterapeutica są efektem współpracy informatyków oraz specjalistów z dziedziny zarządzania oświatą, pedagogiki, psychologii rozwojowej oraz logopedii. Na podstawie zweryfikowanego spełniania wymagań prawnych europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC oraz odpowiadającej jej polskiej normy PN-EN ISO 13485:2012, programy Eduterapeutica uzyskały status wyrobu medycznego, co pozwala  na  oznaczanie  wyrobów znakiem CE 0044.

Pomagamy skutecznie pomagać.